Môžete zvlädnuť akýkoľvek cudzí jazyk už za pár týždňov*

Ľudia, ktorí sa učia touto metódou, ju považujú za niekoľkonásobne účinnejšiu, ako tradičné jazykové kurzy*

Využite novú, revolučnú metódu výučby jazykov, vďaka ktorej:

už po niekoľkých týždňoch môžete začať voľne komunikovať vo zvolenom cudzom jazyku*

už v prvý deň si môžete zapamätať až 200 nových slovíčok , a vďaka zaujímavým cvičeniam sa výučba stane zábavou*

pokroky je vidieť oveľa rýchlejšie, ak v jazykovej škole , vďaka čomu motivácia stále rastie**Uvedené výsledky výučby sú individuálne výsledky používania metódy Ling Fluent. Dosiahnutie takých výsledkov nie je zaručené.

Prečo táto metóda?

Ling Fluent je interaktívna online platforma kartičiek, vytvorená lingvistami, metodikmi a polyglotmi. Bola vypracovaná tak, aby ovplyvňovala niekoľko oblastí mozgu zároveň. Vďaka tomu si ľudia, ktorí sa učia s Ling Fluent zapamätajú nové slová bez úsilia, bez biflenia, a to úplne prirodzeným a účinným spôsobom!**Uvedené výsledky výučby sú individuálne výsledky používania metódy Ling Fluent. Dosiahnutie takých výsledkov nie je zaručené.

Interaktívna platforma online kartičiek Ling Fluent obsahuje:

8 jazykov

možete začať voľne komunikovať v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, švédčine, nórčine alebo holandčine*

3 úrovne

zvolením základnej, rozšírenej alebo prémium úrovne prispôsobíte kurz individuálnym spôsobilostiam a potrebám

5 dodatočných tématických balíkov

šetríte čas tým, že sa učíte slovíčka, ktoré práve potrebujete v práci, alebo počas cesty. Môžete si zvoliť jednú z následujúcich oblastí: obchodný, medicínsky, stavebný, turistický alebo ekonomický balík*Uvedené výsledky výučby sú individuálne výsledky používania metódy Ling Fluent. Dosiahnutie takých výsledkov nie je zaručené.

Iba s Ling Fluent:

Učíte sa rýchlo
a účinne

Koniec s nudným bifľovaním a hodinami strávenými nad učebnicou. Používajúc interaktívnu platformu online kartičiek využívate prirodzené schopnosti Vášho mozgu a súčasne zapájate niekoľko zmyslov. Učíte sa bez námahy, rýchlo vidíte výsledky a, čo je najdôležitejšie, zbavujete sa psychickej blokády pred hovorením!

Učíte sa komfortne
a bez stresu

Iba na Vás záleží kde a kedy sa budete učiť, lebo k výučbe potrebujete iba počítač, tablet, alebo telefón s prístupom na internet. Nestrácate čas ani peniaze na cestu do jazykových škôl a vyučovaciu miestnosť si zameníte za park alebo obľúbený fotel. Voľba je len na Vás.

Účinne si zapamätáte nové slová a frázy

Na to, aby ste si trvale pamätali nové slovíčka, musíte ich používať. Platforma Ling Fluent obsahuje lingvistami vypracovaný rozšírený systém opakovania, ktorý sa zakladá na prirodzených pamäťových mechanizmoch a povzbudzuje mozog k 5-krát účinnejšej práci. Systém overuje, ktorý materiál už máte zvládnutý a poskytuje vhodné číslo opakovaní tých slovíčok, ktoré Vám spôsobia najviac problémov. Vďaka tomu šetríte čas a učíte sa iba to, čo ste si ešte neosvojili.*Uvedené výsledky výučby sú individuálne výsledky používania metódy Ling Fluent. Dosiahnutie takých výsledkov nie je zaručené.

Špeciálna ponuka

Iba teraz

49 €

89 €